Jen-Kai Liu

Bo Xilai, Xu Kuangdi, Yang Yuanyuan, Zhang Qingwei, Zhu Yanfeng

in: Wenxian Zhang / Ilan Alon (eds.), Biographical Dictionary of New Chinese Entrepreneurs and Business Leaders, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2009
ISBN/ISSN
978-184-720-636-7

GIGA-Forschung zum Thema

Related Research Tabs

GIGA AutorInnen

Aktuelle Publikationen der AutorInnen